Om foreningen  

Alle ejere er “fødte” medlemmer af Ejerforeningen Gildbroterrasserne.

Ejerforeningen Gildbroterrasserne bliver mellem de ordinære generalforsamlinger i oktober ledet af en frivillig bestyrelse bestående af syv personer. Den daglige administrative drift forestås af Boligexperten Administration A/S.

Bestyrelsen har nedsat forskellige udvalg, der tager sig af specifikke opgaver.

Beboerne kan via foreningssystemet ProBo komme i kontakt med både bestyrelse, varmemester og øvrige beboere.

Ejerforeningen står for opkrævning af fællesudgifter, forsyninger, vedligehold og fremtidssikrede fornyelser. Ved rettidig omhu, er det lykkedes foreningen, selv ved store vedligeholdelsesopgaver, at undgå optagelse af lån eller uforudsete forhøjelser af fællesbidrag.

 Foreningens økonomi er sund.