Varmemester

Ejendomskontoret, Vejlebrovej 81

Telefon 43 73 07 66 

Personalets arbejdstid er: mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.30 samt fredag kl. 07.00 - 12.00.

MØNTSALG Tirsdag kl. 18.00-19.00 og onsdag kl. 08.00 - 08.30.

Ved møntsalg tirsdag aften vil et bestyrelsesmedlem normalt være til stede.

TRÆKVOGN

Kan alene bestilles i kontortiden tirsdage kl. 18.00-19.00.

DRIFTSFORSTYRRELSER

Kontakt varmemester eller personale. Ved akutte forhold, hvor personalet ikke kan træffes, kan henvendelse rettes til bestyrelsen.